×
manifest wystawy galeria 1D kontakt archiwum o nas

Galeria Sztuki Nowy Warzywniak
działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1,5% podatku:
KRS 0000286430

2022.11.07 - 2022.11.30, 10.00-18.00
wernisaż 07.11.2022, godz. 18.00

MARIA LASKOWSKA | Być kobietą

Maria Laskowska - Farmaceutka, artystka fotografik. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Fotografią interesuje się od 2008 r.
Absolwentka Studium Fotografii Artystycznej Stefana Figlarowicza w Gdańsku. W 2013 roku dołączyła do Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, a w 2021 roku do Związku Polskich Artystów Fotografików.

Swoje prace prezentowała na kilkunastu wystawach zbiorowych GTF  i indywidualnych. Wiele prac zostało nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach fotograficznych.

W 2014 roku jej fotografie muzyków jazzowych pojawiły się w książce Stanisława Danielewicza „Jazzowisko Trójmiasta ”.

Inspiracji szuka w sztuce abstrakcjonizmu, surrealizmu, kreacji, podróżując wyobraźnią w świat nierzeczywisty pełen tajemnic i niedosłowności, czasem nawet magii.
Eksperymentuje z obrazem, kolorem, kompozycją, stosując technikę fotomontażu. W technice podwójnej ekspozycji odkrywa zaskakująco twórczy potencjał. Przenikanie warstw i gam kolorów wykorzystuje do wzmacniania nastroju, klimatu i malarskości swoich prac. Całość daje odbiorcy możliwość wielorakiej interpretacji obrazu.

Od roku tworzy artystyczne kolaże analogowe.

„Być kobietą”
To pierwsza autorska wystawa prac w technice kolażu. Zainteresowanie autorki fotomontażem i podwójną ekspozycją stało się zaczątkiem do tworzenia analogowych kompozycji kolażowych. Istotą kolaży są obrazy, które powstały poprzez naklejanie na płótno lub papier różnych materiałów, przede wszystkim  fotografii, kawałków tkanin, drewna, ilustracji gazetowych.  Jest to artystyczne zderzenie znaczeń i symboli, odwołujących się do wspomnień,  pragnień, a przede wszystkim emocji.         

Tematem prac są kobiety, złożoność relacji z otaczającą rzeczywistością i światem marzeń. Kobiecość i próba jej definiowania. Pogłębione osobistymi refleksjami, zebrane i sklejone fragmenty tworzą nowe znaczenie, opowiadają nową historię.

Prace powstały z wykorzystaniem czarno-białej fotografii, reprodukcji i fragmentów czasopism z wręcz minimalistycznym zestawem elementów.
Brak tytułów jest zachętą dla widza do własnych doznań, odczuć i odniesień.
Maria Laskowska – a pharmacist and a photographic artist. She lives and works in Gdansk. Has been doing photography since 2008.
A graduate from Stefan Figlarowicz’s School of Photography. In 2013, she joined the Gdansk Association of Photographers and she became a a part of the Association of Polish Artists and Designers in 2021.

Her works are included in several of GAP’s collective exhibitions and her own private ones. Many of those works have been awarded with distinction in photography competitions.

In 2014, her photographs of jazz musicians were put into Stanisław Danielewicz’s book “The History of Jazz in Gdańsk”.

She seeks inspiration in abstract art, surrealism, and creation, imaginarily travelling through an intangible world of secrets and figurativeness and, at times, magic.
With photomontage techniques, she experiments with the image, color, and composition. She sees great creative potential in double exposure methods. By the way of penetrating the layers and gamut of color, she enhances the mood, atmosphere and the painterly quality of her works. The end result gives the viewers a painting that can be interpreted many times over.

She has been creating analog collages for a year.

“Być kobietą” (“To Be a Woman”)
The artist’s first collage exhibition. Her interest in photomontage and double exposure paved the path to creating analog collages. These are images created through sticking various objects – such as photos, pieces of fabric, wood chunks, newspaper illustrations – onto canvas or paper. It is an artistic clash of meanings and symbols, drawing forward memories, wants and, most of all, emotions.

The theme of these works is women and the complexity of interactions between reality and the world of dreams, and femininity and the attempts of defining it. The collections of glued-together fragments are deepened by personal reflections, giving them new meanings, telling a new story.

The works were made using black-and-white photographs, reproductions and pieces of newspapers, with a minimalistic set of elements. Blank titles allow the viewers to interpret and feel their own way.
 
<< powrót